Výsledek hledání pro výraz
Všechny kategorie
  Menu Zavřít
  ;

  AIR WICK svíčka 105g Vanilla&Brown Sugar

  49 Kč
  i h
  dodací lhůta : Skladem na prodejně
  Obsah nebezpečných látek

  Obsahuje ethyl-[2,3-epoxy-3-fenylbutyrát]; kumarin; benzyl-benzoát. Může vyvolat alergickou reakci.

  EUH208Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
  H302Zdraví škodlivý při požití.
  H411Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  P101Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  P102Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P301+P310PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
  P302+P352PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
  Zákazníci zde také zakoupili...

  Air Wick Essential Oils Warm Vanilla 105 g

  Popis : Objevte Air Wick esenciální oleje, řadu parfémů, které byly inspirovány přírodními esencemi získanými z ovoce, květů a rostlin, které pomáhají vytvořit náladu, kterou chcete pro Váš domov.
  49 Kč