Výsledek hledání pro výraz
Všechny kategorie
  Menu Zavřít
  ;

  Ariel Active Deo Fresh kapsle na praní 25 ks

  Ariel Active Deo Fresh kapsle na praní 25 ks
  Stará cena: 229 Kč
  159 Kč
  i h
  dodací lhůta : Skladem na prodejně

  Výjime?ná ?isticí síla v jedné malé kapsli.

  Gelové kapsle na praní prádla Ariel 3v1 mají unikátní design, který udrží složky stabiln? odd?lené do doby, než se namo?í, takže zaru?uje super koncentrované ?isticí ú?inky.

  Inova?ní obal se zcela rozpouští v kontaktu s vodou a uvol?uje ú?inné látky, které si poradí s celou škálou r?zných skvrn – je to nejlepší tekutý prací prost?edek od Arielu s tím správným dávkováním.

  Pom?že vám udržet barvy vašeho oble?ení.

  Gelové kapsle na praní prádla Ariel 3v1 perou, odstra?ují skvrny a rozjas?ují.

  Výjime?ná síla v jedné malé kapsli.

  Získáte skv?lé výsledky i v náro?ných podmínkách.

  Vynikající ?isticí ú?inky i p?i praní na 30°C.

  Snadné použití: není nutné odm??ovat a nalévat.

  Nebezpe?í.

  Zp?sobuje vážné poškození o?í.

  Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými ú?inky.

  Uchovávejte mimo dosah d?tí.

  P?I ZASAŽENÍ O?Í: N?kolik minut opatrn? vyplachujte vodou. Vyjm?te kontaktní ?o?ky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokra?ujte ve vyplachování.

  P?I POŽITÍ: Vypláchn?te ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžit? volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMA?NÍ ST?EDISKO/léka?e. Odstra?te obsah/obal v p?íslušném místním za?ízení schváleném pro likvidaci odpad?. Obsahuje Hexyl Salicylate, Benzyl Salicylate, Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes. M?že vyvolat alergickou reakci.

  0.0 0
  Napište vlastní recenzi Zavřít
  • Napsat recenzi můžete po zakoupení produktu.
  • Pouze registrovaní uživatelé mohou psát recenze
  *
  *
  • Špatný
  • Vynikající
  *
  *
  *