Výsledek hledání pro výraz
Všechny kategorie
  Menu Zavřít
  ;

  Bros zrno na myši a potkany 120 g

  Výrobce: TATRACHEMA
  Popis :Bros Zrno na myši, krysy a potkane je přípravek v podobě zrna, který účinně hubí myši, krysy a jiné hlodavce. Vysokou účinnost přípravku zaručuje opožděné působení (4-5 dní po podání), které způsobuje, že hlodavci nespojují podání přípravku s úmrtností jiných jedinců.
  39 Kč
  i h
  • myši: 20-25 g na jednom místě
  • krysy: 50-100 g na jednom místě

  Datum spotřeby:

  Datum výroby je uvedeno na obalu a spotřeba zboží je 24 měsíců.

  P101Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  P102Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P103Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
  P280Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  P301+P310PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍSTŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)