Výsledek hledání pro výraz
Všechny kategorie
  Menu Zavřít
  ;

  Čistič stříbra Speciál Styl 190 ml

  Výrobce: STYL
  Popis : Účinný přípravek pro důkladnou údržbu všech stříbrných předmětů.
  49 Kč
  i h
  dodací lhůta : Skladem na prodejně

  Složky detergentu:
  Aqua, Thiourea, Sulfuric acid, Alkoholy, C12-15, rozvětvené a lineární, ethoxylované, Alkoholy, C12-15, ethoxylované

  Bezpečnostní upozornění
  GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví

  Signální slovo: Varování

  Obsah nebezpečných látek

  Obsahuje: 5-15 % thiomočovina, < 5 % neiontové povrchově aktivní látky.

  H351Podezření na vyvolání rakoviny.
  H361dPodezření na poškození plodu v těle matky vdechováním.
  H412Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  P102Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P201Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
  P202Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny pokyny pro bezpečné zacházení a neporozuměli jim.
  P260Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
  P263Zabraňte styku během těhotenství/kojení.
  P264Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce
  P273Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
  P280Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  P301+P330+P331PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
  P308+P313PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
  P405Skladujte uzamčené.
  P501Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.
  Zákazníci zde také zakoupili...

  Auron vata na čištění zlata a stříbra 10 g

  Popis : Vata k cídění stříbrných a zlatých předmětů. Vata je napuštěna látkami, které spolehlivě odstraní nečistoty, aniž by jakkoliv narušily povrch samotného kovu.
  39 Kč

  Tesori d'Oriente Muschino Bianco aviváž 38PD 760 ml

  Popis : Koncentrovaná avivář s omamnou a intenzivní vůní Tesori d´Oriente zahalí vaše prádlo a oděvy do smyslného objetí a zanechá je krásně parfémované a měkké. Silně pižmová, jantarová a harmonická vůně bílého mošusu, obohacená o vzácné mikrokapsle parfému zanechají vaše prádlo měkké a dlouhodobě voňavé.
  69 Kč

  Sanytol sprej koupelny proti vodnímu kameni 500 ml

  Popis : SANYTOL Koupelny zajišťuje dokonalou hygienu. Jeho dezinfekční složka na odstraňování usazenin představuje jediný způsob, jak účinně předcházet šíření nežádoucích mikroorganismů, tvorbě plísní a usazenin.
  99 Kč

  Tesori d´Oriente parfém na prádlo Muschio Bianco White Musk 250 ml

  Popis : Koncentrovaný parfém na prádlo Tesori d´Oriente Muschio Bianco daruje prádlu jedinečnou intenzivní dlouhotrvající vůni. Nezaměnitelné tóny bílého pižma obklopí prádlo jemným pohlazením. Parfém proniká hluboko do vláken a prádlo tak zůstává svěží a voňavé po velmi dlouhou dobu. Parfém na prádlo neobsahuje změkčovadlo, proto je vhodný pro všechny druhy tkanin, také pro syntetiku a mikrovlákno. Ideální pro prádlo sušené následně v sušičce prádla.
  199 Kč