Výsledek hledání pro výraz
Všechny kategorie
  Menu Zavřít
  ;

  Coccolino Creations Vanilla & Tuberose aviváž 1,45l 58 dávek

  Výrobce: Unilever
  Popis : Nechte se hýčkat jemnou kombinací vůní květů tuberózy a vanilky. Coccolino Creations je kolekce dlouhotrvajících vůní, které jsou kombinací ovocných a květinových vůní, vytvořených experty na parfémy.
  Stará cena: 129 Kč
  89 Kč
  i h
  dodací lhůta : Skladem na prodejně
  • Koncentrovaná aviváž.
  • Vůně tuberózy a vanilky.
  • 58 pracích dávek.
  • Luxusní, dlouhotrvající vůně stvořená experty na parfémy.
  • Měkkost a nadýchanost prádla.
  • Snazší žehlení.
  • Antistatický účinek.

  Složení Coccolino Orange Rush:

  5-15%: kationtové povrchově aktivní látky, <5%: parfum, alpha-isomethyl ionone, butylphenyl methylpropional, coumarin, limonene, linalool, benzisothiazolinone.

  A.I.S.E. Varování:

  Nekonzumujte. Při požití vyhledejte lékařskou pomoc. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s očima. Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodou.

  Obsah nebezpečných látek

  Obsahuje 1.2-benzisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.

  H225Vysoce hořlavá kapalina a páry.
  H302Zdraví škodlivý při požití.
  H315Dráždí kůži.
  H317Může vyvolat alergickou kožní reakci.
  H318Způsobuje vážné poškození očí.
  H319Způsobuje vážné podráždění očí.
  H336Může způsobit ospalost nebo závratě.
  H400Vysoce toxický pro vodní organismy.
  P102Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P301+P310PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
  P305+P351PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou.