Výsledek hledání pro výraz
Všechny kategorie
  Menu Zavřít
  ;

  Dr. Beckmann Žlučové mýdlo 250 ml

  Výrobce: Důbrava
  Popis : Expert na odstraňování skvrn. Žlučové mýdlo s kartáčkem si poradí i s těmi nejodolnějšími skvrnami. Aktivní složení s přírodním žlučovým mýdlem a bio-alkoholem pronikne hluboko do vláken a odstraní nečistoty. Produkt neobsahuje bělidla, barviva ani parfémy a je tak velmi šetrný vůči materiálu.
  119 Kč
  i h
  dodací lhůta : Skladem na prodejně
  Bezpečnostní upozornění
  GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky

  Signální slovo: Varování

  Obsah nebezpečných látek

  5-15% neiontově povrchově aktivní lástky, 5% mýdlo, aniontové povrchově aktivní látky, amphoterní povhrchově aktivní látky, konzervanty (2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, methylisothiatolinone, benzisothiazolinone).

  H319Způsobuje vážné podráždění očí.
  P102Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P305+P351+P338PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktníčočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte vevyplachování.
  P337+P313Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.