Výsledek hledání pro výraz
Všechny kategorie
  Menu Zavřít
  ;

  Biom sirná svíce 700 g

  Výrobce: Severochema
  Popis : Biom sirná svíce určená k dezinfekci výrobných a skladových protor, skladovacích nádob, pivnic...
  129 Kč
  i h
  dodací lhůta : Skladem na prodejně

  Použití Biom sirná svíce:

  • Včelaři – vysířování veškerého včelařského vybavení, nástrojů a pomůcek, výrobní prostory.
  • Vinaři a potravináři – vysířování skladů, hal, výrobních prostor, vinných sklepů.
  • Zahrádkáři – vysířování sklepů, skladů a hal před opětovným naskladněním ovoce a zeleniny.

  Doporučené aplikace Biom sirná svíce:

  Jedna Sirná svíce vystačí na cca 12 - 15 m³ uzavřeného prostoru. V prázdných prostorách určených k ošetření aplikujeme Sirnou svíci. Do nehořlavé nádoby (např. plechový kbelík) vložíme Sirnou svíci a zapálíme ji. Ihned po té místnost opustíme a důkladně ji uzavřeme. Při hoření síry vzniká oxid siřičitý (CAS: 7446-09-5) – toxický plyn, kterým dochází k vysíření prostor. Svíce nehoří klasickým plamenem, ale síra se začne tavit (bublat), zhnědne a vyvíjí se plyn. Svíce nemá klasický knot, zapalujeme zápalkami, zapalovačem… Pokud je svíce zlomená, nemá to vliv na kvalitu produktu. Po min. 4 hodinách prostory otevřeme a důkladně vyvětráme.

  Skladování:

  Skladujte v uzavřených originálních obalech, v suchu, odděleně od potravin. Uchovávejte mimo dosah dětí.

  Bezpečnostní upozornění
  GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky

  Signální slovo: Varování

  Obsah nebezpečných látek

  Chemické a fyzikální vlastnosti: Síra > 84%, CAS: 7704-34-9, ES 231-722-6.

  H315Dráždí kůži.
  P280Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  P302+P352PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
  P332+P313Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.