Výsledek hledání pro výraz
Všechny kategorie
  Menu Zavřít
  ;

  latex univerzální bílý 800 g

  Popis : Latex univerzální V2020 je latexový nátěr pro venkovní i vnitřní použití. Pro vnitřní a venkovní nátěry dřeva, dřevotřískových a dřevovláknitých desek, zdiva, omítek, cetris desek. Ekologicky příznivý výrobek.
  69 Kč
  i h

  Nátěr zdiva: Penetrace podkladu Barlet penetračním nátěrem univerzálním V 1307 nebo hloubkovým V 1308. 2 × nátěr Latexem univerzálním V 2020, časový interval mezi nátěry je 4 – 24 hodin, dle okolní teploty. Teplota prostředí a podkladu nesmí při aplikaci klesnout pod +5 °C.

  Vydatnost:
  6 a 8 m²/1 kg v jedné vrstvě

  Způsob nanášení:
  štětcem, malířskou štětkou, stříkáním, válečkem

  Příprava podkladu:
  Savé, sprašující se nebo nesoudržné podklady je nutné předem napustit vhodným penetračním prostředkem.  Barva se nanáší ve 2 vrstvách při teplotě min. +10 °C až +25 °C. Časový interval mezi jednotlivými nátěry je min. 4 hod. Teplota prostředí a  podkladu nesmí při aplikaci klesnout pod +5 °C.

  Ředidlo: Voda.

  Skladovatelnost:
  Výrobek si uchovává užitné vlastnosti 5 let od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při  teplotě + 5 °C až + 25 °C. Při dopravě a skladování chraňte před mrazem!

  Likvidace odpadů a obalů:
  Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Dále viz bezpečnostní list výrobku.