Výsledek hledání pro výraz
Všechny kategorie
  Menu Zavřít
  ;

  Persil prací prášek Color 58 PD 3,48 kg

  Výrobce: Henkel
  Popis :Persil prací prášek Color - užijte si dokonale čisté prádlo a zářivost barev vašeho oblečení při každém praní.
  369 Kč
  i h
  dodací lhůta : Skladem na prodejně
  Bezpečnostní upozornění
  GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky

  Signální slovo: Varování

  H319Způsobuje vážné podráždění očí.
  P101Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  P102Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P280Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  P305+P351PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou.
  P337+P313Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

  Zákazníci zde také zakoupili...

  Indulona ochranná krém na ruce 85 ml

  SOS ochrana před vnějšími vlivy.
  39 Kč

  Indulona original krém na ruce 85 ml

  Tradiční receptura bez konzervačních látek pro intenzivní péči.
  39 Kč