Výsledek hledání pro výraz
Všechny kategorie
  Menu Zavřít
  ;

  GDPR a ochrana osobních údajů

  GDPR a ochrana osobních údajů

  INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Naši milí zákazníci,

  dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jakož i z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), pro nás vyplývá řada povinností týkajících se ochrany Vašich osobních údajů a Vám práva, o nichž Vás tímto chceme informovat.

  Společnost Milan Nový, se sídlem Mandloňova  385/8 Brno, identifikační číslo: 12424676, zapsaná v Zapsán v ŽR u ŽU v Brně Kr. Poli č.j. 00/12/04 ze dne 28.8.2000 (dále jen „správce“), zpracovává osobní údaje při prodeji výrobků a poskytování služeb. Tímto vás informujeme jak s Vašimi osobními údaji nakládáme a jaká práva jako subjekt údajů máte.
  1.    Údaje zpracovávané na základě souhlasu
  Při poskytnutí Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů zpracováváme následující osobní údaje:
  - identifikační a adresní údaje (jméno a příjmení, adresa, název firmy, IČ a DIČ) +  kontaktní údaje (telefonní a e-mailové spojení),
  a dále údaje o vašich nákupech jako je přehled zboží nebo služeb , které jste si objednali a také Vašich požadavků v souvislosti s objednávkou.
  Jaké jsou důvody pro zpracování vašich osobních dat:
  Údaje zpracováváme na základě Vašeho dobrovolného souhlasu, který máte právo kdykoliv odvolat. Údaje jsou zpracovávány po dobu, na kterou byl souhlas udělen, a nebo do chvíle, než je Váš souhlas odvolán.
   

  Komu údaje zpřístupňujeme a předáváme
  Jestliže nebylo v textu Vámi podepsaného souhlasu výslovně uvedeno jinak, Vaše osobní údaje dále nepředáváme třetím subjektům, mimo subjekty, které pro nás zajišťují související činnosti, zejména zasílání obchodních sdělení, nabídek a informačních textů.
  2.    Údaje zpracovávané o zákaznících v e-shopu https://drogerienovy.cz
  Jaké údaje zpracováváme ?
  O zákaznících našeho e-shopu zpracováváme následující osobní údaje:
  -    identifikační a adresní údaje (jméno, příjmení, adresa, název firmy, IČ a DIČ) + kontaktní údaje (tel. kontakt, e-mail),
  -    údaje k platbě (číslo účtu),
  a dále také údaje o zboží, které si zákazníci objednali, včetně historie požadavků, žádostí a stížností.

  Jaké jsou důvody pro zpracování a jak dlouho údaje zpracováváme
  Vaše údaje zpracováváme z důvodu plnění kupní smlouvy, zejména abychom zákazníkům mohli zaslat zboží a komunikovat s nimi ohledně objednávkek. Další důvod je plnění právních povinností, stanovených zejména daňovými předpisy. Údaje elektronického kontaktu využíváme z důvodu oprávnění uvedených v zákoně č. 480/2004 Sb., o některých službách informačních společností, ve znění pozdějších předpisů, pro zasílání obchodních sdělení. Zasílání obchodních sdělení mohou jejich příjemci kdykoliv zakázat.
  Údaje platební, kontaktní a adresní osobní, dále údaje o objednaném zboží včetně reklamací budou zpracovávány po dobu trvání smlouvy a po dobu kdy mohou být uplatněny práva z vadného plnění. Identifikační, adresní údaje budou dále zpracovávány z důvodu právní povinnosti správce. Identifikační a kontaktní údaje mohou být prodávajícím zpracovány po dobu, po kterou s tím zákazník vyjádří souhlas. A také po dobu uchovávat osobní údaje použité pro účely kupní smlouvy ve vztahu k orgaánům činným v České republice jako je Finanční úřad nebo Policejní složky.
  Komu údaje zpřístupňujeme a předáváme
  Vaše osobní údaje předáváme pouze subjektům, které pro nás zajišťují související činnosti, zejména doprava objednaného zboží, zasílání nabídek a informačních sdělení. Vaše osobní údaje žádným dalším osobám nezpřístupňujeme.
   
  3.    Práva subjektu údajů dle platné právní úpravy
  V souladu s platnou právní úpravou a obecným nařízením o ochraně osobních údajů máte tato práva:
  -    právo na přístup k osobním údajům, které společnost  Milan Nový, se sídlem Mandloňova  385/8 Brno, identifikační číslo: 12424676 zpracovává,
  -    právo na opravu, resp. doplnění údajů v případě, že by byly údaje zpracovány nesprávně nebo nepřesně,
  -    právo na výmaz osobních údajů,
  -    právo na omezení zpracování,
  -    právo na přenositelnost údajů,
  -    právo vznést námitku,
  -    právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování.
  - kromě výše uvedeného máte též právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha

  4.
  V případě dotazů nebo jiných žádostí ohledně zpracovávání Vašich osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit písemně na adrese Drogerie Nový, se sídlem Palackého třída 79 612 00 Brno,  nebo e-mailem na adrese gdpr@drogerienovy.cz