Výsledek hledání pro výraz
Všechny kategorie
  Menu Zavřít
  ;

  Tatrachema Luxon odstraňovač vodního kamene 100 g

  Popis : Rychlorozpouštěč vodního kamene pro: kávovary, varné konvice, napařovací žehličky, automatické pračky, myčky nádobí.
  29 Kč
  i h
  dodací lhůta : Skladem na prodejně

  Návod na použití pro:

  Kávovary:
  1 polévkovou lžicí Luxonu rozpusťte v 1 litru vody, nalijte do kávovaru, nechte přejít varem, nakonec propláchněte vodou.

  Varné konvice:
  Konvici naplňte 1 l vody, přidejte 1 polévkovou lžicí Luxonu, uveďte do varu, potom vypněte a nechte působit 30 minut, nakonec opláchněte vodou.

  Napařovací žehličky:
  1 polévkovou lžíci Luxonu rozpusťte v 2 dcl vody, nalijte do žehličky a nechte působit 30 minut, pak několikrát uvolněte páru a vypusťte celý obsah. Nakonec žehličku propláchněte čistou vodou.

  Pračky:
  Obsah sáčku nasypte do prázdného bubnu pračky, spusťte hlavní prací program při teplotě 50 - 60 °C. Po dosažení teploty pračku zastavte a nechte působit 30 minut, potom pračku zapněte a nechte proběhnout celý program do konce.

  Myčky nádobí:
  Myčku nádobí uveďte do provozu bez nádobí, po 15 minutách nasypte obsah sáčku do vody a nechte proběhnout celý program. Řiďte se pokyny výrobce spotřebiče.

  Složení:
  Kyselina citronová (EC 201-069-1).

  Datum spotřeby:

  Datum výroby je uvedeno na obalu a spotřeba zboží je 24 měsíců.

  Bezpečnostní upozornění
  GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky

  Signální slovo: Varování

  Obsah nebezpečných látek

  Kyselina citronová monohydrát, ES 201-069-1.

  H319Způsobuje vážné podráždění očí.
  P102Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P264Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce
  P280Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  P305+P351+P338PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktníčočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte vevyplachování.
  P337+P313Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.